Wennemars en FabrisNT2 / NT1 /Nederlands op de werkvloer /communicatieIntake
De taalvaardigheid van niet-moedertaalsprekers is vergelijkbaar met een gatenkaas en tijdens het afnemen van een uitgebreide intake waarbij we samen de lacunes in kaart  brengen,  blijkt meestal al dat de grenzen tussen  NT2 / Nt1 / Nederlands op de werkvloer en communicatie vervagen. 
Binnen de professionele context  van de cursist brengen  we  in kaart wat nodig is om de communicatieve vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven) beter te kunnen uitvoeren. Onze trajecten zijn altijd maatwerk en dus nemen we de bijbehorende vaktaal  en woordenschat op in het cursusmateriaal en gaan trainen en oefenen met de   grammatica die aansluit bij het taalvaardigheidsniveau van de cursist.   Tenslotte besteden we aandacht aan culturele overeenkomsten en verschillen en aan algemene communicatieve vaardigheden zodat de cursist na afloop van de training  met meer zelfvertrouwen aan de slag gaat.
Voorbeeld
Een bedrijf heeft  medewerkers  van Marokkaanse en Turkse afkomst in dienst.  Na een werkevaluatie blijkt dat er op de werkvloer spanningen zijn tussen de werknemers.  De werkgever krijgt te horen dat men  elkaar vaak  verkeerd of niet begrijpt.  Het  management heeft veel ook voor de loopbaanontwikkeling van haar medewerkers maar de gebrekkige taalvaardigheid van de 'oudkomers'  staat een natuurlijke ontwikkeling   in de weg.  Het bedrijf heeft een klein budget tot zijn beschikking voor scholing en professionele ontwikkeling en overweegt  deze medewerkers een taalcursus aan te bieden na werktijd.

Wij kunnen  het bedrijf een passend traject aanbieden.
We nemen allereerst een intake af en bepalen  het startniveau van de cursisten en  oriënteren ons  daarbij op de  vaardigheden: luisteren, lezen, schrijven en spreken, tweegesprek voeren.
Daarna wordt in samenspraak met de opdrachtgever de doelstelling van zowel de cursist als de opdrachtgever geformuleerd en een trainingstraject uitgestippeld. Voordat we het traject starten ontvangt het bedrijf een gedetailleerd trainingsvoorstel.  Als tijdens de cursus echter blijkt dat er meer of andere zaken nodig zijn dan gepland, dan zullen we daar  altijd flexibel op inspelen. 

 

 

 

Logo